25 april – Samverkansdagen

Varmt välkommen till dagen Tillsammans för ett bra liv för alla!

En dag särskilt för dig som är intresserad av samverkansfrågor på olika nivåer. För kommuner och regioner och den gemensamma primärvården. För att få till en god och säker vård, omsorg och rehabilitering/habilitering mellan olika aktörer krävs samverkan. Vad skapar samverkanskraft hos dig? Vilka är dina viktiga samverkanspartners?

Genom samverkan kan vi alla bli bättre lagspelare för och med Esther!

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor