Sara Hjalmarsson

Sara Hjalmarsson

Person med egen erfarenhet, Region Östergötland

Sara är forskningspartnern som lever med flera olika sjukdomar och där erfarenheterna sträcker sig från primärvård till intensivvård samt allt däremellan. Sara är utbildad arbetsterapeut och arbetar som ombudsman på Astma- och Allergiföreningen Östergötlands län. En av Saras arbetsuppgifter är att företräda patient/närståendeperspektivet inom Region Östergötland.

Sedan årsskiftet är Sara ordförande i Rådet för patient- och invånarmedverkan inom Region Östergötland. Rådets uppdrag är att stärka perspektivet från invånare, patienter och närstående inom hälso- och sjukvården och den Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Sara medverkar som person med egen erfarenhet av reumatisk sjukdom i projektet Patientens kunskapsstöd.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor