Program

Låt dig inspireras om Patientens kunskapsstöd!

 

Kom och lyssna på vad som händer inom pilotprojektet Patientens kunskapsstöd, stärkt gemensamt arbete i Sydöstra sjukvårdsregionen. Tillsammans med patienten/närstående samskapar vi vården som utgår från patientens förmågor, behov och erfarenheter. I projektet möts flera olika initiativ och kompetenser. Personer med egen erfarenhet av reumatisk sjukdom är i förarsätet.

Du får lyssna till vad som är viktigt för att aktivt kunna vara med i planering, genomförande och uppföljning av sin hälsa, vård och behandling, för att kunna uppleva vardagen som meningsfull och kunna leva sina drömmar. Du ges smakprov på förbättringsarbete om basen i patientens kunskapsstöd, från Reumatologmottagningen, Region Jönköpings län. Det handlar om att erbjuda tjänster för att möta patienters olika behov genom digitalisering av patientinformation och tjänsteanpassning av vårdprocess.

Går det att simulera personcentrerade arbetssätt? Ja, låt oss utforska det!

Mer information: Patientens kunskapsstöd – Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se)

Vision: ”Jag har den kunskap som gör mig trygg och som stimulerar och motiverar mig till att vara aktiv i min egen vård, för en god hälsa i vardagen.”

Medverkande: Maria Johansson, projektledare, Qulturum, Sven-Åke Svensson, Sektion e-hälsa, Emma Asp Rehn, Reumatologmottagningen Region Jönköpings län och Magnus Berndtzon Metodikum, Region Jönköpings län

25 april

12:40-13:20

Fysiskt och digitalt

Medverkande

Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

E-hälsostrateg, Region Jönköpings län

Person med egen erfarenhet, Region Östergötland

Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Vårdenhetschef, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor