Maria Johansson

Maria Johansson

Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Maria drivs av sammanhang som handlar om samskapande och samverkan på olika nivåer i systemet.

Maria är utvecklingsledare på Qulturum och har över 10 års erfarenhet av att leda och coacha utvecklings-/förbättrings- och co-designarbeten.

Hennes nyfikenhet och engagemang för frågor om vad som är viktigt på riktigt – för de vi finns till för – ja, den grundar sig nog mycket i värdegrunden som utbildad arbetsterapeut.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor