Kontakt

Susanne Lundblad
Projektledare

Malin Skreding Hallgren
Projektledare

Ulrika Nord Danielsson
Konferenskoordinator
utvecklingskraft@rjl.se
0730-91 68 54

Pär Kaverén
Informationsansvarig

Patrik Blomqvist
Patientrepresentant

Birgitta Ekeberg
Sektion Folkhälsa

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor