Program

Konferensen är kostnadsfri och de tre dagarna är inriktade mot olika fokusområden. Det går fortfarande att anmäla sig till digitalt deltagande.

Tisdag 19 september - Innovation

Digitalt. Fysiska platser vikta åt samarbetspartners.

En eftermiddag dedikerad åt att hämta inspiration och kunskap om hur vi kan stärka förutsättningarna för innovation, både tillsammans som organisation och på våra egna arbetsplatser. Internationell och ett nationellt exempel möts.

Jolynn Suko från Parkview Health, Fort Wayne, Indiana med mångårig erfarenhet av etablerandet av partnerskap, presenterar en plattform för innovation. Lina Strand Backman, från Västra Götalandsregionen presenterar ett ledande nationellt exempel av innovationsplattform. Baserat på dessa exempel reflekterar och arbetar vi tillsammans med frågan – vad lär vi oss av detta och vad tar vi med oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete?

Se hela programmet för tisdag 19 september.

Onsdag 20 september - Primärvård

Fysiskt och digitalt.

En dag utformad för medarbetare inom primärvården. Varje år bidrar Region Jönköpings läns 40 vårdcentraler med sina utvecklingsarbeten till att stärka omställningen till Nära vård. Vårdcentralernas förbättringsarbeten presenteras genom postrar och korta presentationer.

Under de senaste åren har Region Jönköpings län också givit sju vårdcentraler ett förstärkningsuppdrag som genomförts i speciellt utsatta områden. Dessa kommer att presenteras genom spännande berättelser om hur vi samverkat med kommunala resurser och ideella organisationer.

Utöver detta kommer Paul Batalden, världsledande pionjär inom hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete, att hålla föredrag. Dagen avslutas med att utse årets primärvårdsstjärna i Region Jönköpings län.

Se hela programmet för onsdag 20 september.

Torsdag 21 september - Systemeffektivitet

Fysiskt och digitalt.

Torsdagen är tillägnad frågor om ledning och ledarskap och hur jag som chef eller processledare kan utveckla systemtänkandet. Vi kommer att få ta del av inspirerande föreläsningar från Dr. Stephen Swenson med rubriken ”A good life to all by kindness and boundarylessness” samt Dr. Kedar Mate med rubriken ”Adapting to the need of system transformation: equity, sustainability and wellbeing for all”.

Under dagen bjuder vi på ett unikt tillfälle att lyssna till Paul Batalden med fokus på co-production och mikrosystem. Han sammanfattar utvecklingsresan mot en ständigt bättre hälsa och välfärd och blickar framåt.

Se hela programmet för torsdag 21 september.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor