Program

Utvecklingskraft 2024 arrangerades 24-25 april på Qulturum i Jönköping. Dagarna sändes också digitalt. Första dagen, onsdag 24 april, var tillägnad primärvården och den andra dagen, torsdag 25 april, med tema Tillsammans för ett bra liv för alla med fokus på samverkan.

Dag 1 - Primärvårdsdagen

En dag utformad för medarbetare inom primärvården. Varje år bidrar Region Jönköpings läns 40 vårdcentraler med sina utvecklingsarbeten till att stärka omställningen till Nära vård. Vårdcentralernas förbättringsarbeten presenteras genom korta posterpresentationer. Presentationerna sker live både för fysiska deltagare och de som är med digitalt.

Dag 2 - Tillsammans för ett bra liv för alla

En dag särskilt för dig som är intresserad av samverkansfrågor på olika nivåer. För kommuner och regioner och den gemensamma primärvården. För att få till en god och säker vård, omsorg och rehabilitering/habilitering mellan olika aktörer krävs samverkan. Vad skapar samverkanskraft hos dig? Vilka är dina viktiga samverkanspartners?

Genom samverkan kan vi alla bli bättre lagspelare för och med Esther!

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor