Om Utvecklingskraft

Vad är Utvecklingskraft?

Sedan 2004 har konferensen Utvecklingskraft under två heldagar årligen samlat personer från hela Sverige som arbetar inom vård, omsorg och tandvård.

Konferensen arrangeras av Region Jönköpings län med Qulturum i projektledningen men är en mötesplats för hela Sverige. På Utvecklingskraft delar medarbetare med sig av de förbättringsarbeten som gjorts och görs och också lär av andra. Under senare år finns också tydliga inslag från personer med egen erfarenhet från vård och omsorg.

Dagarna brukar innehålla gemensamma föredrag utifrån aktuella teman och på olika sätt presentationer av förbättringsarbeten genom seminarier, workshops, postrar, utställningsytor, nätverk och mingel.  

2020-2021 ställde vi om och arrangerade konferensen helt digitalt. 2022 tog vi ett uppehåll, för att under 2023 åter vara tillbaka och erbjöd då tre dagar med möjligheter både på plats, men framförallt digitalt med tre tematiska områden; innovation, primärvård och systemeffektivitet. Under 2024 var vi tillbaka med två dagar, både fysiskt och digitalt, med fokus på Primärvård och Samverkan.

Utvecklingskraft 2024

Fånga möjligheten att delta i årets Utvecklingskraft, 24-25 april. Region Jönköpings läns årliga konferens för att dela erfarenheter och kunskap inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Utvecklingskraft är en unik möjlighet att lära och hitta inspiration för att stärka vårdens kvalitet och tillgänglighet och samtidigt ta del av nationell och internationell spetskompetens.

Vi utlovar ett unikt tillfälle att finna nya sätt att stärka vården i en tid då vi står inför betydande utmaningar. Konferensen är kostnadsfri och bekräftar vikten att se utvecklings- och förnyelsearbete som en investering.
Dagarna arrangeras digitalt och på Qulturum i Jönköping. Antalet fysiska platser är begränsade. Anmälan och registrering krävs för både fysiskt och digitalt deltagande.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor