Om Utvecklingskraft

Vad är Utvecklingskraft?

Utvecklingskraft är en konferens där förbättringsarbeten från hela Sverige presenteras och sprids. Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom omsorg, hälso- och sjukvård samt tandvård. Utvecklingskraft är en nationell mötesplats där du kan ta del av samt även sprida goda exempel på förbättringsarbete.

Kom till Utvecklingskraft och låt dig inspireras!

”Alla förändringar är inte förbättringar, men alla förbättringar är förändringar.”

Jordnära - årets tema

I tider av utmaningar och snabba omställningar behöver vi ta vara på det jordnära – det vi grundar i, det som bär oss, det som alltid måste finnas med. 

Vad är det som är viktigt över tid? Vad ger oss hopp? Hur samlar vi mod, kraft och kunskap för att navigera rätt i en värld som är i ständig förändring? Vilka kärnvärden och arbetssätt behöver vi sätta fokus på? Hur främjas bästa möjliga hälsa? På vilka sätt kan vi gynna en hållbar utveckling?