Om Utvecklingskraft

Vad är Utvecklingskraft?

Sedan 2004 har konferensen Utvecklingskraft under 2 heldagar årligen samlat personer från hela Sverige som arbetar inom vård, omsorg och tandvård.
Konferensen arrangeras av Region Jönköpings län med Qulturum och sektion Folkhälsa i projektledningen men är en mötesplats för hela Sverige. På Utvecklingskraft delar medarbetare med sig av de förbättringsarbeten som gjorts och görs och också lär av andra. Under senare år finns också tydliga inslag från personer med egen erfarenhet från vård och omsorg.

Dagarna brukar innehålla gemensamma föredrag utifrån aktuella teman och på olika sätt presentationer av förbättringsarbeten genom seminarier, workshops, postrar, utställningsytor, nätverk och mingel.  

2020 och 2021 har konferensen ställt om och blivit helt digital. 2022 hoppas vi på möjligheten att ha en fysisk konferens igen!

Utvecklingskraft 2019 i siffror

0
Föreläsningar
0
Seminarier
0
Workshops
0
Posters
0
Utställningsytor

Jordnära - årets tema

I tider av utmaningar och snabba omställningar behöver vi ta vara på det jordnära – det vi grundar i, det som bär oss, det som alltid måste finnas med. 

Vad är det som är viktigt över tid? Vad ger oss hopp? Hur samlar vi mod, kraft och kunskap för att navigera rätt i en värld som är i ständig förändring? Vilka kärnvärden och arbetssätt behöver vi sätta fokus på? Hur främjas bästa möjliga hälsa? På vilka sätt kan vi gynna en hållbar utveckling? 

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum tillsammans med sektion Folkhälsa.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor