24 april – Primärvårdsdagen

Varmt välkommen till primärvårdsdagen!

En dag utformad för medarbetare inom primärvården. Varje år bidrar Region Jönköpings läns 40 vårdcentraler med sina utvecklingsarbeten till att stärka omställningen till Nära vård. Vårdcentralernas förbättringsarbeten presenteras genom korta posterpresentationer. Presentationerna sker live både för fysiska deltagare och de som är med digitalt.

12:00-12:45

Fysiskt

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor