Program

Välkommen – 10 år med systematiskt förbättringsarbete

Bildspel

Klicka på knappen nedan för att öppna PowerPoint-presentationen som en pdf-fil i en ny flik. Är knappen inte klickbar finns inget bildspel kopplat till programpunkten.

10 år av utforskande och lärande för våra invånares bästa. Genom åren har primärvårdens årliga systematiska förbättringsarbete inriktats på behov där nya arbetssätt behöver prövas och spridas. Vilka lärdomar kan vi dra?

20 september
09:00-09:25
Live på konferenswebben

Senior strateg, Region Jönköpings län

Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Sektionschef FS, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor