Annelie Henziger

24 april
14:40-15:30
Live på konferenswebben

Annelie Henziger

Patientrepresentant, Region Jönköpings län

För mig är det viktigt att göra den psykiatriska vården till ett samarbete, så långt det är möjligt, mellan patient, vårdgivare, anhöriga och övriga inblandade. Det här blir särskilt tydligt vid t ex Självvald Inläggning, SI.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor