Peter Häyhänen

Peter Häyhänen

Utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län

Peter Häyhänen är Region Jönköpings läns utvecklingsdirektör och chef för regionens utvecklingsenhet Qulturum. Peter har många års erfarenhet av att coacha, träna och motivera kvalitetsförbättringar i alla slags processer. Peter är specialiserad på att göra det möjligt för personal och chefer att hitta nya sätt att arbeta för att skapa mer kundvärde, leverera bättre kvalitet med mindre resurser. Peter har innan sin nuvarande roll arbetat som utvecklingschef på Södra Älvsborgs sjukhus samt utvecklingschef inom digitalisering under många år där han bidragit med sin seniora kompetens inom kvalitetsteknik, automation och digitalisering, systemtänkande och högre ledarskap.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor