Posterutställning

Nedan kan du ta del av förbättringsarbeten från alla vårdcentraler i Region Jönköpings län som ingår i vårdval. Arbetena presenteras här på konferenswebben med digital poster och det finns också möjlighet att läsa mer utförligt om arbetet i rapporten. Under konferensens första dag, 24 april, kommer medarbetare från varje vårdcentral presentera och berätta mer om sitt förbättringsarbete för många nyfikna och vetgiriga deltagare, både på plats och i det digitala rummet. Under dagen kommer också Årets Primärvårdsstjärna att koras.

Primärvårdsstjärnan

Utvecklingskraft är ingen tävling, utan syftar till att lyfta vårdcentralernas fantastiska förbättringsarbeten. Men vi vill gärna låta någon av er skina lite extra och därför delar vi ut priset Årets Primärvårdsstjärna.
Samtliga på konferensen, både digitala och fysiska delatagare, kommer tillsammans rösta fram årets primärvårdsstjärna utifrån kriterierna:

  • Vilket förbättringsarbete har bäst relevans och nytta för Esther eller den aktuella verksamheten?
  • Vilket förbättringsarbete kan på ett enkelt sätt användas och skapa nytta för andra verksamheter i regionen.

Priset för Årets Primärvårdsstjärna kammades hem av Bra liv Eksjö vårdcentral och deras arbete Äldremottagning på vårdcentralen.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor