Mikael Pekkari

24 april
14:40-15:30
Live på konferenswebben

Mikael Pekkari

Patientrepresentant, Region Jönköpings län

Närstående till person med svår kronisk sjukdom där patientstatus förändras över tid. Det här ställer krav på en dynamisk vårdplan som även inkluderar kommunala funktioner som hemtjänst och hemsjukvård.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor