Jesper Ekberg

Jesper Ekberg

Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Jesper har en bred erfarenhet av att arbeta inom områdena befolkningshälsa och kvalitetsförbättring.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor