Program

Summering, utblick och spaning

Våra patientrepresentanter på plats kommer inleda med att summera dagen och blicka framåt. Vi kommer också få ta del av tankar från representanter från kommun och region. Programpunkten modereras av Jesper Ekberg.

24 april
14:40-15:30
Fysiskt och digitalt

Medverkande

Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Kommundirektör, Eksjö kommun

Patientrepresentant, Region Jönköpings län

Patientrepresentant, Region Jönköpings län

Patientrepresentant, Region Jönköpings län

Patientrepresentant, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor