Karin Karlsson

24 april
13:40-14:20
Live på konferenswebben

Karin Karlsson

Sjuksköterska, Berga Hälsocentral

Karin Karlsson, sjuksköterska på Berga Hälsocentral i Region Kalmar län, tar med oss på en rundvandring på Berga Hälsocentral. Hösten 2022 påbörjades ett förbättringsarbete kring hälsocentralens Tele-Q verksamhet. Gruppen fokuserade på att öka/skapa digitala vårdtjänster för att invånarna skulle kunna boka sjuksköterskebesök via 1177. Detta för att regionen skulle hänga med i den övriga digitaliseringen som sker i samhället. Vi justerade även vår befintliga sjuksköterskebemanning utan att behöva tillsätta mer personalresurser. Vi kunde då  bättre hantera flödet då flest samtal inkommer till vår Tele-Q. Det hela har bland annat resulterat i minskat antal inkommande samtal, minskad stress för arbetsgruppen och bättre tillgänglighet för patienterna.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor