Program

Postervandring 1

Första sessionen innehåller även gruppindelning och förflyttning.

24 april
09:05-10:10
Live på konferenswebben

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor