Program

Postervandring 1

 

Alla vårdcentraler i Region Jönköpings län som ingår i vårdval kommer under Utvecklingskraft 2024 att presentera sina förbättringsarbeten, genomförda under 2023, med en poster. På konferensen kommer de att få tillfälle att presentera och berätta mer om sitt förbättringsarbete för många nyfikna och vetgiriga deltagare.

Deltagare på plats på Qulturum kommer att delas in i sju grupper. Varje grupp får ta del 5-6  förbättringsarbeten som presenteras av medarbetare från vårdcentralerna genom en muntlig presentation och stöd av en digital poster.

Alla digitala deltagare kommer att ingå i samma grupp och erbjuds att ta del av 5-6 förbättringsarbeten live. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor till presentatörerna via chattfunktion.

Första sessionen innehåller även gruppindelning och förflyttning.

24 april

09:05-10:10

Fysiskt och digitalt

Medverkande

Postergeneral, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor