Jenny Berggren

24 april
11:25-12:00
Live på konferenswebben

Jenny Berggren

Specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Berga

Jenny Berggren är specialist i allmänmedicin, utvecklingsansvarig vid Capio vårdcentral Berga och initiativtagare till ”Samtal för bättre hälsa och vård – medborgardialoger med utlandsfödda kvinnor i Berga”. Jenny är ordförande i Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet SFAMQ, Svensk förening för allmänmedicin och undervisar även i allmänmedicin på läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet, Linköping. Jenny brinner för kunskapsspridning, helhetssyn och kontinuitet. Genom debattinlägg i media och texter på sociala medier (#tillsammansförallmänmedicin) sprider Jenny kunskap om allmänmedicin och delar med sig av upplevelser från vardagen som allmänläkare – världens roligaste specialitet!

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor