Program

Region Östergötland berättar

Samtal för bättre hälsa och vård –  medborgardialoger med utlandsfödda kvinnor i Berga

Jenny Berggren från Capio vårdcentral Berga i Linköping presenterar hur vårdcentralen tillsammans med Berga församling och KFUM Bollihop sedan 2023, med stöd av medel från Utvecklingspotten, har startat ”Samtal för bättre hälsa och vård – medborgardialoger med utlandsfödda kvinnor i Berga”. Träffarna sker regelbundet på kvällstid med samtal kring olika aspekter av hälsa. Tema väljs utifrån deltagarnas önskemål. Kunskapsöverföringen är ömsesidig, dels genom att vårdpersonalen delar med sig av sina kunskaper och dels genom att även deltagarna delar med sig av sina erfarenheter av hur det är att vara patient i vården och hur vården kan bli bättre. Vårdcentralen har även valt att satsa på fortbildning för personal kring likarätt, diskriminering och normkritik och har startat ett Likarättsteam. Arbetet har gett många ringar på vattnet och nyligen genomfördes en hälsovecka i Berga, fullspäckad med aktiviteter i lokalsamhället.

24 april
11:25-12:00
Fysiskt och digitalt

Medverkande

Specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Berga

Strateg, Region Östergötland

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor