Program

Välkommen – Tillsammans för ett bra liv för alla

Välkommen till andra dagen av Utvecklingskraft 2024! Peter Häyhänen, utvecklingsdirektör Region Jönköpings län och dagens moderator Anneli Forsgren, bitr. verksamhetschef Kommunal utveckling, Region Jönköpings län går igenom dagens program. Vi gör också en kort tillbakablick till de 20 år som passerat sedan den första Utvecklingskraft arrangerades 20004.

25 april

08:30-08:45

Fysiskt och digitalt

Medverkande

Utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län

Bitr. chef, Kommunal Utveckling

Ordf. i nämnd för folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor