Anneli Forsgren

Anneli Forsgren

Bitr. chef, Kommunal Utveckling

Anneli Forsgren är biträdande chef, Kommunal utveckling Region Jönköpings län. Kommunal utvecklings uppdrag är att samordna forsknings- och utvecklingsarbeten för Jönköpings läns 13 kommuner. Anneli arbetar som länssamordnare Nära vård med ansvar inom olika tvärsektoriella samarbeten och samordnar området social välfärd och hälso- och sjukvård i länet. Tidigare har Anneli arbetat som fysioterapeut, områdeschef och utvecklingsstrateg.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor