Malin Frank

Malin Frank

Specialistundersköterska och ESTHER-coach, Region Jönköpings län

Specialistundersköterska inom demens och samordnare kognitivt resursteam. Erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom och deras anhöriga med en ambition att alltid göra det yttersta. Allt för att Esther och hennes anhöriga ska känna sig trygga, förstådda och bekräftade utifrån sin verklighet.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor