Program

Hur livet kan glittra och glimma trots sjukdom och utmaningar i världen!

 

Malin kommer genom sin föreläsningen ”vardagsglitter” belysa vikten av att känna och uppleva gemenskap/samhörighet, förståelse och styrka för varandras olikheter. Nicoline Vackerberg, koordinator för ESTHER International, introducerar förhållningssättet ESTHER och föreläsaren Malin Frank.

25 april

11:30-11:50

Fysiskt och digitalt

Medverkande

Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Specialistundersköterska och ESTHER-coach, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor