Martin Rejler

Martin Rejler

Överläkare, Region Jönköpings län

Martin Rejler är gastroenterolog verksam vid institutionen för medicin och geriatrik i Eksjö, Jönköpings län, Sverige. 2012 disputerade han i kvalitetsförbättring och inflammatorisk tarmsjukdom. I sitt postdoc VINNVÅRD-stipendium har Martin fokuserat på förbättringsforskning och dess relation till ett framväxande lärande hälso- och sjukvårdssystem. Han har utforskat skärningspunkten mellan sjukhus- och samhällsvård som representeras av formatet på avdelningsrundor, utskrivningsprocesser för äldre patienter från sjukhus och omvandlingen av nationella kvalitetsregister till registerbaserade förbättringsnätverk. I hans forskning finns både kvalitativa och kvantitativa metoder representerade med stor ansträngning för att även inkludera analytisk mätning som statistiska processdiagram.

Sedan avhandlingen har Martin suttit i den nationella styrelsen för Svenska registret för inflammatoriska tarmsjukdomar, SWIBREG. Styrelsen har fattat strategiska beslut att omvandla registret till ett registerbaserat förbättringsnätverk för att bättre möta målen för ett kunskapsledningssystem som utvecklas inom svensk hälso- och sjukvård.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor