Pia Persson

Pia Persson

Utvecklingschef, Kommunal Utveckling

Pia Persson är utvecklingschef på Kommunal utveckling Region Jönköpings län. Kommunal utveckling arbetar på uppdrag av länets tretton kommuner med gemensamma utvecklingsområden.

Ett område där Pia arbetar omfattar samverkan mellan Hälsohögskolan Jönköping University, Region Jönköpings län och Kommunal utveckling i frågor rörande avtal för verksamhetsförlagd utbildning, handledarutbildning och kompetensråd. Pia har också ansvarat för etableringen av ett länsgemensamt Vård- och omsorgscollege. Sedan ett par år tillbaka arbetar Pia med uppgifter inom arbetet med Nära Vård och Förstärkt lokal samverkan i samarbete med Region Jönköpings län.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor