Paula Bergman

Paula Bergman

Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Utbildad folkhälsovetare. Firade 25 år i regionen 2023. Har arbetat med folkhälsa på olika sätt i regionen sedan 1998, och har sedan 2001 har en stor del varit att på olika sätt initiera och implementera insatser med kultur som verktyg för att främja människors hälsa. Är sedan 2017 deltidsdoktorand och sin avhandling  undersöker Kultur på recepts påverkan på hälsa och välbefinnande.

Läs mer om Kultur på recept stärker den psykiska hälsan – Mina nyheter (rjl.se)

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor