Program

Hälsan spelar roll

Hälsan spelar roll” är en del av en hälsofrämjande metod från USA. Sedan 2022 ansvarar Sydöstra sjukvårdsregion, tillsammans med Kommunal utveckling, Region Jönköpings län, för förvaltning av metod och utbildning i arbetssättet. Hälsan spelar roll är en kurs om hälsa, mat och fysiskt aktivitet som riktar sig till personer inom en LSS-verksamhet. Genom att utbilda personalen som dagligen möter målgruppen och känner personerna väl är syftet att genom metoden och innehållet ge deltagarna ökad empowerment och möjlighet för dem att göra självständiga och hälsosamma val i sin vardag.
Sedan 2022 är det 32 kommuner runtom i landet som utbildat personal i ”Hälsan spelar roll”.

Hör Malin Byström Nyberg, samordnare för Hälsan spelar roll , berätta om vikten av att jobba med hälsolitteracitet, att varje individ själv förstår vad hen mår bra av.

Ni kommer också få ta del av ett gott exempel direkt från verkligheten.

Det är Region Jönköpings län som via Kommunal utveckling förvaltar modellen på nationell nivå och utbildar kursledare i hela landet. Efterfrågan är stor. I Jönköpings län finns idag utbildade kursledare i fem kommuner: Sävsjö, Jönköping, Vetlanda, Nässjö och Gislaved.

25 april
09:30-09:45
Fysiskt och digitalt

Medverkande

Biståndshandläggare, Kommunal Utveckling

Stödassistent, Vetlanda kommun

Stödassistent, Vetlanda kommun

Stödassistent, Vetlanda kommun

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor