Magnus Berndtzon

Magnus Berndtzon

Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Magnus Berndtzon arbetar som utvecklingsledare på Qulturum sedan 2010. Han har erfarenhet som sjuksköterska på akutmottagning, intensivvårdsavdelning och var har varit ansvarig för förbättringsprocesser på en dagkrurgisk enhet och en interventionsenhet. Idag, som ledare för Metodikum – center för klinisk träning och medicinsk simulering, arbetar han med utveckling av träning och simulering för instruktörer inom hälso- och sjukvård, och har publicerat artiklar inom området. Ordförande i styrelsen – Svensk föreing för klinisk träning och medicinsk simulering.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor