Program

Hur skapar vi strukturerade mötesplatser i samverkan, på strategisk nivå inom primär vård?

 

För att åstadkomma det som blir bäst för Esther är en kultur av tillit och samverkan viktig. En god mötesstruktur stödjer möjligheter att agera på gemensamma resultat som till exempel kan handla om förbättringsarbete eller kompetensförstärkning i samverkan.

Målet är arbetsformer för kontinuerlig planering, samordning, kompetensförstärkning och gemensam uppföljning – tydliga mötesplatser för lokal samverkan, som en del i Gemensam plan för primär vård. Hur förstärker vi vår lokala samverkan?

Under den här sessionen får du bland annat ta del av hur en kommun och vårdcentral krokat arm i förbättringsarbete och även ett exempel på initiativ om hållbart lärande i samverkan.

”Att stärka relationer och tillit är A och O för att få en samverkan som håller över tid.”

”Strukturerade möten som är väl planerade ger bra förutsättningar för konstruktiva möten”

(Citat från lokal samverkan)

Medverkande: Anneli Forsgren och Pia Persson Kommunal utveckling, Jonas Almgren och Daniel Gustafsson, sektion Primärvård och rehabilitering, Maria Johansson, Qulturum, Åsa Dahlqvist, Gislaveds kommun, Håkan Kerrén, Bra Liv Gislaved vårdcentral

24 april

09:00-09:30

Fysiskt och digitalt

Medverkande

Sektionschef FS, Region Jönköpings län

Bitr. chef, Kommunal Utveckling

Verksamhetschef, Gislaveds kommun

Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Verksamhetschef, Bra Liv Gislaved vårdcentral

Utvecklingschef, Kommunal Utveckling

Chefläkare, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor