Åsa Dahlqvist

Åsa Dahlqvist

Verksamhetschef, Gislaveds kommun

Åsa drivs av att göra det bättre för patienten genom framförallt att fråga dom vi är till för. Att involvera patienten i förbättringsarbetet.
Under sista åren har ett stort fokus varit att i samverkan med primärvården förbättra för gemensamma patienter

Åsa Dahlqvist arbetar idag som verksamhetschef inom socialförvaltningen i Gislaveds kommun. Hennes uppdrag innefattar ansvar för bl. a. Kommunal hälso- och sjukvård. Hon har lång chefserfarenhet ( 24 år) från slutenvården, primärvården och nu kommunal verksamhet. Under åren 2007-2018 arbetade hon som verksamhetschef inom vårdcentralerna bra liv, Både i Värnamo och Smålandsstenar/Reftele. Åsa har i sin chefsroll varit med under utveckling av vårdval i region Jönköpings Län, införande av nytt journalsystem, omställningen till kommunal hemsjukvård samt arbete under pandemi

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor