Jonas Almgren

Jonas Almgren

Sektionschef FS, Region Jönköpings län

Jonas Almgren är sektionschef för primärvård och rehabilitering på avdelningen för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län. Jonas har en bred erfarenhet av att arbeta inom områdena utveckling och styrning av uppdrag och ekonomi i offentligt finansierad verksamhet. Jonas har innan sin nuvarande roll arbetat som ekonomi och planeringschef på socialförvaltningen i Nässjö kommun samt som ekonomichef inom Region Jönköpings län.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor