Jonas Almgren

Jonas Almgren

Sektionschef FS, Region Jönköpings län

Jonas har en bred erfarenhet av att arbeta inom områdena utveckling och styrning av uppdrag och ekonomi i offentligt finansierad verksamhet.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor