Daniel Gustafsson

Daniel Gustafsson

Chefläkare, Region Jönköpings län

Daniel Gustafsson är sedan februari 2024 chefläkare i RJL med inriktning på nära vård och vårdens övergångar och har dessförinnan arbetat med utbildningsfrågor för ST som ledare för regionens ST-studierektorsorganisation på Futurum. Daniel är specialist i geriatrik och arbetar halvtid kliniskt på Bra Liv Norrahammars VC i nära samarbete med den kommunala hälso-sjukvården.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor