Birgitta Ekeberg

Birgitta Ekeberg

Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Utbildad sjuksköterska och musikterapeut. Arbetar sedan många år som folkhälsoutvecklare på sektion Folkhälsa, med olika uppdrag för att främja psykisk hälsa. Ett av dessa är att använda kulturen som verktyg.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor