Program

Kultur på recept stärker den psykiska hälsan

 

I Region Jönköpings län genomförs Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) i samverkan mellan deltagarens vårdenhet (primärvård och psykiatriska öppenvårdsmottagning) och aktuell kommun samt lokala och regionala kulturaktörer. Hör Paula Bergman, folkhälsoutvecklare i Region Jönköpings län och doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU) tillsammans med Birgitta Ekeberg, folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län berätta om det framgångsrika konceptet.

25 april

15:25-15:45

Fysiskt och digitalt

Medverkande

Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor