Emma Asp Rehn

Emma Asp Rehn

Vårdenhetschef, Region Jönköpings län

Emma Asp Rehn arbetar sedan maj 2023 som vårdenhetschef på reumatologmottagningen inom medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov. Tidigare har hon arbetat som vårdenhetschef på en av regionens större vårdcentraler, dessförinnan arbetade hon kliniskt som sjuksköterska och har erfarenhet från många specialistområden. Emma brinner för förbättringsarbete och drivs av att göra det bästa för Esther, med patienten och arbetsmiljön i fokus. Hon har varit del i att minska reumatologens väntetider med sex månader och har i och med det tagit steg till att modernisera/digitalisera mottagningen för att göra väntetiden hållbar.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor