Christina Petersson

Christina Petersson

Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Christina Petersson, RN, CPN och PhD, Förbättringsledare på Qulturum och chef för Centrum för kvalitetsregister Sydost. Christina har lång erfarenhet av forskning och förbättringsarbete rörande personer med långvariga förutsättningar, vuxna och barn. Hennes specialintresse är co-design och lärande och hur dessa två områden kan stödja hållbara förbättringar inom vårdsektorn.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor