Anna Granström

Anna Granström

Sjukgymnast, Region Jönköpings län

Anna jobbar på Rehabiliteringsmedicinska kliniken och har mångårig erfarenhet av neurologisk rehabilitering. Hon brinner för att tillsammans med teamet alltid göra bästa för patienten både i kliniskt arbete och förbättringsarbete.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor