Helen Bevan

Helen Bevan

Chef, Service Transformation, NHS Storbritannien

Helen Bevan är chef för Service Transformation vid NHS (National Health Service) Institute for Innovation and Improvement. Det är en organisation som stödjer de 1,3 miljoner anställda inom den engelska hälso- och sjukvården för att påskynda leveransen av världsledande hälso- och sjukvård genom att uppmuntra innovation och utveckla kapacitet vid frontlinjen för patientvård. Under de senaste 15 åren har Helen lett förändringsinitiativ på lokal och nationell nivå som har skapat förbättringar för miljontals patienter. Hennes nuvarande roll är att hålla förbättringskunskapen inom NHS aktuell, relevant och effektiv vid den ledande kanten.

År 2008, på NHS 60-årsdag, utsågs Helen till en av de 60 mest inflytelserika personerna i NHS historia. Helen leder för närvarande ansträngningar över hela NHS för att mobilisera och organisera NHS-personal och användare av tjänster för att leverera mål för kostnads- och kvalitetsförbättringar i stor skala.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor