Program

Sitt-team – Samverkan kring patienter med svårare sittproblematik

Samverkan kring patienter med svårare sittproblematik ger tydlig målsättning, färre besök och patienten känner sig delaktig.
Vi på Rehabmedicin vill under vår presentation berätta hur vi skapat ett team över professions- och verksamhetsgränser där patienten är en självklar del i teamet.

När vi sitter så justerar vi vår sittposition hela tiden utan att vi tänker på det. Vi är rörligare än vi tror när vi sitter. Vi justerar oss så att vi sitter behagligt hela tiden och hjärnan vill alltid ha våra ögon vågrätt. Om man sitter i rullstol och har svårt att justera sitt sittande så ökar risken för sekundära komplikationer så som exempelvis smärta, trycksår och felställningar i rygg och andra leder. Dessa sekundära komplikationer kan leda till förödande konsekvenser för den som drabbas. Exempelvis kan en komplikation leda till många kontakter inom sjukvården och även leda till sjukskrivning och nedstämdhet. För de som använder rullstol så är det viktigt att förutsättningar finns för att sitta så bra som möjligt i sin rullstol samtidigt som hen måste ha förutsättningar att kunna köra och manövrera den och kunna förflytta sig till och från den.

25 april
10:40-11:00
Fysiskt och digitalt

Medverkande

Sjukgymnast, Region Jönköpings län

Arbetsterapeut, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor