Frida Strand

Frida Strand

Arbetsterapeut, Region Jönköpings län

Frida jobbar på Rehabiliteringsmedicinska kliniken och har mångårig erfarenhet av neurologisk rehabilitering. Hon brinner för att tillsammans med teamet alltid göra bästa för patienten både i kliniskt arbete och förbättringsarbete.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor