Program

Verksamhetsnära förbättringsarbeten i professionsutbildningar inom hälso- och sjukvård

Möt Martin Rejler, läkare och ansvarig för kvalitets- och utvecklingsdelen av ST-läkarutbildningen i Region Jönköpings län och Christina Peterson docent och nybliven föreståndare för forskningsmiljön Jönköping Academy for Improvemant of Heath of Welfare på Hälsohögskolan, Jönköping Academy.

De delar med sig flera exempel av verksamhetsnära förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar i Region Jönköpings län från studentgrupper inom Interprofessionellt lärande, IPL och ST-utbildningen för läkare. En översikt och nivågruppering av kvalites- och utvecklingskurser i regionen och hur de kan utvecklas framöver presenteras också.

25 april
15:00-15:25
Fysiskt och digitalt

Medverkande

Överläkare, Region Jönköpings län

Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor