Program

Skit – inte hjärtat också..!

 

På fredagen stämplade jag ut från jobbet för sista gången. På måndagen, första dagen som pensionär, lämnade jag vårdcentralen med en remiss om välgrundad misstanke om tarmcancer. Några år senare lämnade jag vårdcentralen med en remiss för att kolla blåsljud på hjärtat. Jag litade självklart på vårdens expertkunskaper men googlade ändå diagnoserna många gånger. Det blev min terapi, trots att prognoserna på lång sikt var rätt dystra. Tack vare tidig upptäckt och överstyv vård (som vi säger i Jönköping) hann jag inte bli svårt sjuk. Jag fick chansen till fler friska år. Jag klappar mig själv på axeln för att jag hörde av mig när det kom lite grus i vårdförloppen. Det gör tyvärr inte alla, med risk för missförstånd och förseningar.

25 april

08:45-09:00

Fysiskt och digitalt

Medverkande

Patientberättelse, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor