Nätverkets betydelse för förändringskultur: En session med Helen Bevan

Helen kommer att kasta ljus över nätverkande för att uppnå förbättringar. Glöm allt du trodde att du visste om förändringsarbete! Den gamla myten om att ”förändring måste börja på toppen”  ersätts med den gnistrande sanningen att förändring inte känner några hierarkier. Den spirar upp från varje vrå, strålande från nätverkens hjärta. Under denna session kommer […]

Kultur på recept stärker den psykiska hälsan

I Region Jönköpings län genomförs Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) i samverkan mellan deltagarens vårdenhet (primärvård och psykiatriska öppenvårdsmottagning) och aktuell kommun samt lokala och regionala kulturaktörer. Hör Paula Bergman, folkhälsoutvecklare i Region Jönköpings län och doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU) tillsammans med Birgitta Ekeberg, folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län berätta om det framgångsrika konceptet.

Verksamhetsnära förbättringsarbeten i professionsutbildningar inom hälso- och sjukvård

Möt Martin Rejler, läkare och ansvarig för kvalitets- och utvecklingsdelen av ST-läkarutbildningen i Region Jönköpings län och Christina Peterson docent och nybliven föreståndare för forskningsmiljön Jönköping Academy for Improvemant of Heath of Welfare på Hälsohögskolan, Jönköping Academy. De delar med sig flera exempel av verksamhetsnära förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar i Region Jönköpings län […]

Fika och mingel

Kaffe och/eller te, en liten fruktsallad, och tid för mingel. Dags för paus för digitala deltagare.

STUDIEBESÖK I VERKSAMHETERNA

Deltagare på plats erbjuds att delta på ett av studiebesöken nedan. Alla studiebesök sker på Ryhovsområdet i Jönköping. Verksamheterna som besöks visar upp ett förbättringsarbete. Deltagarna fördelas i mindre grupper på plats, när du kommer till Qulturum och ankomstregistrerar dig väljer du ditt studiebesök. Varje grupp förflyttar sig till rätt lokal med hjälp av en […]

Låt dig inspireras om Patientens kunskapsstöd!

Kom och lyssna på vad som händer inom pilotprojektet Patientens kunskapsstöd, stärkt gemensamt arbete i Sydöstra sjukvårdsregionen. Tillsammans med patienten/närstående samskapar vi vården som utgår från patientens förmågor, behov och erfarenheter. I projektet möts flera olika initiativ och kompetenser. Personer med egen erfarenhet av reumatisk sjukdom är i förarsätet. Du får lyssna till vad som […]

Lunch

Varm, god tacogratäng  tillsammans med gott sällskap av andra deltagare.

Hur livet kan glittra och glimma trots sjukdom och utmaningar i världen!

Malin kommer genom sin föreläsningen ”vardagsglitter” belysa vikten av att känna och uppleva gemenskap/samhörighet, förståelse och styrka för varandras olikheter. Nicoline Vackerberg, koordinator för ESTHER International, introducerar förhållningssättet ESTHER och föreläsaren Malin Frank.

Sitt-team – Samverkan kring patienter med svårare sittproblematik

Samverkan kring patienter med svårare sittproblematik ger tydlig målsättning, färre besök och patienten känner sig delaktig. Vi på Rehabmedicin vill under vår presentation berätta hur vi skapat ett team över professions- och verksamhetsgränser där patienten är en självklar del i teamet. När vi sitter så justerar vi vår sittposition hela tiden utan att vi tänker […]