Program

Rehabiliteringscentrum – lite bättre varje dag

Tillsammans med våra samarbetspartners utvecklar vi på rehabiliteringscentrum insatserna för länets invånare. Välkommen att ta del av två aktuella förbättringsarbeten:

  1. Implementering av vårdförloppet för nydebuterad hjärtsvikt – fysioterapi i specialistvård och primärvård.
  2. Tvärprofessionell behandling vid provocerad vulvodyni (vulvasmärta utan medicinsk orsak) – utvärdering av behandlingseffekt och implementering av nationella riktlinjer i specialistvården.
13:30-14:30
Rehabiliteringscentrum

Föredragshållare

Sjukgymnast, Region Jönköpings län

Sjukgymnast, Region Jönköpings län

Fysioterapeut, Region Jönköpings län

Specialistpsykolog, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor