Cecilia Jernling

Cecilia Jernling

Specialistpsykolog, Region Jönköpings län

Specialistpsykolog inriktad på hälsopsykologi och kvinnohälsa. Processledare för rehabiliteringsprocess ”kvinnosjukdomar och förlossning”.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor