Elin Lundberg

Elin Lundberg

Sjukgymnast, Region Jönköpings län

Sjukgymnast som sedan många år arbetar inom hjärtmedicin och hjärtrehabilitering på Ryhov. Är nu engagerad i LAG (lokal arbetsgrupp) för implementering i regionen av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp vid nydebuterad hjärtsvikt.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor