Emelie Johansson

Emelie Johansson

Fysioterapeut, Region Jönköpings län

Fysioterapeut inriktad på kvinnohälsa och bäckenbottendysfunktion. Processtödjare i rehabiliteringsprocess ”Kvinnosjukdomar och förlossning”. Representant för rehabilitering inom specialistvården i FAKTA- gruppen för kvinnohälsa.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor