Program

Trackvård – Region och kommun gör det bättre tillsammans!

Genom att stärka och använda befintlig kompetens i verksamheter, gör vi det bättre för Esther samt säkerställer kontinuerlig kompetensutveckling. Vi berättar om det pågående arbetet att forma ett länsövergripande standardiserat utbildningskoncept med foten i verksamheten.

Studiebesöket passa för alla som arbetar med kompetensutveckling och patientsäkerhet oavsett var i verksamheten du är. Du behöver inte vara verksam i patientnära arbete.

Testa det nya sättet!
Välkommen till Metodikum!

13:30-14:30

Föredragshållare

Utvecklingsledare, Region Jönköpings län

Sjuksköterska, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor