Åsa Eira Hillergård

Åsa Eira Hillergård

Sjuksköterska, Region Jönköpings län

Sjuksköterska och verksamhetsutvecklare på öron-näs och halskliniken.

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor