Program

Tonusmottagningen vid rehabiliteringsmedicinska kliniken

Sedan hösten 2022 bedrivs en ny verksamhet vid rehabiliteringsmedicinska kliniken. Tonusmottagningen är teambaserad med syfte att behandla spasticitet för att möjliggöra ökad aktivitet och delaktighet för patienterna. Tonusmottagningen innebär en hög grad av teamsamarbete och samverkan med andra enheter.

13:30-14:30

Föredragshållare

Sjuksköterska, Region Jönköpings län

Överläkare, Region Jönköpings län

Utvecklingskraft arrangeras av Region Jönköpings läns utvecklingsenhet Qulturum.

logo_region_jonkopings_lan_vit_skuggning_stor